Mục lục Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6

GIAO DỊCH CHO THUÊ NHÀ Ở

-Việc cho thuê nhà ở được thực hiện như sau:
1. Các bên tự thoả thuận lập hợp đồng thuê nhà ở hoặc đến cơ quan công chứng đề nghị lập hợp đồng thuê nhà ở.
2. Hợp đồng thuê nhà ở phải có chữ ký của bên cho thuê và bên thuê.
3. Hợp đồng thuê nhà ở có thời hạn thuê từ 6 tháng trở lên giữa cá nhân với cá nhân phải có chứng nhận của công chứng Nhà nước. Trường hợp bên cho thuê nhà ở là công ty kinh doanh nhà thì hợp đồng không phải công chứng.
4. Nếu bên cho thuê nhà ở là cá nhân thì phải nộp hợp đồng thuê nhà ở tại cơ quan thuế để làm thu tục kê khai nộp thuế cho Nhà nước.
5. Thời hạn bàn giao nhà cho thuê và chấm dứt việc thuê nhà thực hiện theo thoả thuận trong hợp đồng.
Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài ký hợp đồng thuê nhà ở thì phải có visa nhập cảnh vào Việt Nam từ 03 tháng liên tục trở lên.

Nguồn: Cục Quản lý nhà