CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN Trả phí
 • Nhắn tin SMS
 • Mua điểm DOOL
 • Nạp điểm qua thẻ cào
 • Bước 1
  Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên DiaOcOnline.vn. Nếu khách hàng chưa có tài khoản vui lòng đăng ký tại đây.
  Bước 2
  Chọn tiện ích nạp điểm bên cột trái màn hình Trang cá nhân. Khách hàng cần nhập các thông tin sau:

  - Loại thẻ: chọn tên nhà cung cấp phù hợp với loại thẻ cào.
  - Nhập mã số thẻ: nhập vào mã số thẻ cào nằm dưới lớp tráng bạc.
  - Số serial: nhập vào số seri của thẻ cào.
  - Tài khoản nhận điểm Dool: nhập tên tài khoản nhận điểm.

  Sau khi nhập đầy đủ thông tin, quý khách hàng bấm nút Nạp điểm. Hệ thống sẽ có dòng thông báo Nạp điểm thành công.
  Bước 3
  Kiểm tra Lịch sử giao dịch để xem thống kê chi tiết nạp điểm và sử dụng điểm.
  Các vấn đề khách hàng cần lưu ý khi nạp thẻ:

  - Tên tài khoản nạp thẻ cần viết chính xác. DiaOcOnline không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng nạp nhầm qua 1 tài khoản khác.
  - Giá trị thẻ nạp trên DiaOcOnline không áp dụng đối với các chương trình khuyến mãi của đơn vị pháp hành thẻ.
  - Trong trường hợp khách hàng đã nạp thẻ nhưng vẫn chưa có điểm trong tài khoản, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng: 090 948 0599.