Thông số năng lực
Lượt truy cập (Visits) 62,000 lượt người xem/ ngày
Số trang được xem (Pageviews) 265,000 pageviews/ ngày
Thời gian mỗi lượt xem (Time/Visit) 3:50 phút / lần truy cập
Trung bình mỗi lượt xem (Pages/Visit) 3.31 trang / lần truy cập
Tổng số thành viên đăng ký (Members) 261,451 thành viên
Cơ sở dữ liệu về tài sản (Property Database) >1,718,149 tài sản
Tài sản hiện đang giao dịch (Property Listing) >111,353 tài sản đang giao dịch
Dữ liệu dự án (Project) 1,953 dự án
Dữ liệu doanh nghiệp (Business Yellow Page) 1,581 doanh nghiệp
Và hơn 1,900 tài sản mới được đưa lên sàn giao dịch mỗi ngày.
   
* (Thông số cập nhật đến tháng 12 năm 2018)
Tải hồ sơ năng lực Tiếng Việt
Tải hồ sơ năng lực Tiếng Anh