Các vấn đề liên quan đến đăng ký và kích hoạt tài khoản thành viên, các liên quan đến đăng tài sản, kiểm duyệt tài sản và sử dụng tính năng hệ thống.
  • Hotline: 0975 148 873
Các vấn đề liên quan đến tư vấn về các dịch vụ quảng cáo dành cho doanh nghiệp như quảng cáo dự án, quảng cáo thương hiệu, bài viết PR và các chiến dịch truyền thông cho dự án bất động sản.…
  • 0902 885 674 - Mr Ngọc Trọng
Các vấn đề liên quan đến đăng ký quảng cáo tài sản chính chủ, các thắc mắc về dịch vụ quảng cáo dành cho cá nhân như bán , cho thuê tài sản. Quảng cáo kết hợp trên các kênh báo giấy, truyền hình
  • 0906 693 489 - Ms Thủy