Giới thiệu
Công ty Cổ phần Địa Ốc Trực Tuyến (DiaOcOnline Corp.,) được thành lập từ tháng 2 năm 2006

Tầm nhìn chiến lược:

"Đưa Mạng lưới Truyền thông Địa ốc Trực tuyến – DiaOcOnline Network trở thành mạng lưới các kênh thông tin địa ốc dẫn đầu tại Việt Nam."

Sứ mệnh:

"Chúng tôi mang sứ mệnh kết nối và chia sẻ giá trị thông tin trên nền tảng công nghệ thông tin."

Giá trị cốt lõi:
 • Luôn luôn kết nối
  Là sự sẵn sàng mà DiaOcOnline cam kết. Chúng tôi chuyển tải những thông tin hữu ích, kịp thời và đáng tin cậy đến đối tác, người sử dụng và toàn xã hội, tạo ra mối liên kết thường trực và chặt chẽ cả bên ngoài và bên trong tổ chức.
 • Định hướng và Tầm nhìn
  Định hướng và tầm nhìn là cơ sở để xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững và lâu dài của công ty. Mọi hoạt động của DiaOcOnline đều hướng tới mục tiêu đóng góp tích cực cho sự phát triển của hạ tầng chia sẻ thông tin tại Việt Nam.
 • Đạo đức Kinh doanh
  Trên tất cả chúng tôi luôn khuyến khích và đề cao tính cương trực - thanh liêm trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong công việc kinh doanh.
 • Tinh thần Doanh nghiệp
  Đội ngũ nhân viên chính là trái tim và linh hồn cho sự tồn tại của DiaOcOnline, với phương châm: tự trau dồi, tự thúc đẩy và thử thách chính mình để liên tục đổi mới, liên tục tiến bộ.
 • Kiên định và bền chí cuối cùng sẽ được tưởng thưởng
  Chúng tôi đánh giá cao sự chăm chỉ, cống hiến và kiên nhẫn. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những thiên đức này là then chốt cho sự thành công và phát triển bền vững của DiaOcOnline.