Địa ốc PR
Là một dịch vụ truyền thông cao cấp của Cổng thông tin và giao dịch DiaOcOnline.vn, cung cấp cho doanh nghiệp các bài viết đa dạng từ Tin ảnh đến Bài giới thiệu, Bài đối thoại, Bài phóng sự… giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả truyền thông mạnh mẽ.
 • Tin chi tiết
 • Mô tả:
  Các tin chi tiết, ngoài nội dung thông báo, có nêu một số phân tích, nhận định về sự kiện
 • Lợi ích doanh nghiệp:
  + Đưa tin chi tiết, có phân tích thông tin đầy đủ
  + Tương đối nhanh, ngắn gọn
  + Khách quan, có giá trị tin tức
 • Các thông số của dịch vụ:
  + Số từ: 400-600 từ
  + Số ảnh: 1-2
  + Số phỏng vấn: 1-2
  + Thời gian hoàn thành: Khoảng 4 ngày
 • Bài giới thiệu
 • Mô tả:
  Bài viết tổng hợp, góp nhặt và biên tập lại các thông tin có sẵn để giới thiệu, mô tả về đối tượng
 • Lợi ích doanh nghiệp:
  + Bài giới thiệu dài, mô tả chi tiết, đầy đủ
  + Nhiều hình ảnh
  + Chủ động thông tin
 • Các thông số của dịch vụ:
  + Số từ: 500-1000 từ
  + Số ảnh: Tối đa 5 ảnh
  + Thời gian hoàn thành: Khoảng 1 tuần
 • Bài phỏng vấn
 • Mô tả:
  Bài trao đổi, phỏng vấn, trong đó một đại diện của doanh nghiệp trao đổi với biên tập của DiaOcOnline về nhiều câu hỏi liên quan đến một chủ đề nào đó
 • Lợi ích doanh nghiệp:
  + Bài viết dài, đi vào chi tiết, phân tích sâu vào vấn đề
  + Muốn chủ động về thông tin, nhưng ít tạo cảm giác quảng cáo
  + Thuyết phục nhờ vào cách trả lời phỏng vấn khéo léo
 • Các thông số của dịch vụ:
  + Số từ: Trung bình mỗi câu trả lời khảng 200 từ. Tổng cộng khoảng 600 – 1200 từ
  + Số ảnh: 1-3
  + Số câu hỏi: 3-5
  + Thời gian hoàn thành: Khoảng 1 tuần