Bảng giá banner
Trang chủ
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Media 1 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 11,000,000 Tuần
Media 2 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 7,700,000 Tuần
Media 3 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
Media 4 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
Media 5 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
Float banner 100x300 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 8,800,000 Tuần
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 8,800,000 Tuần
Center banner 650x120 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 6,600,000 Tuần
Footer banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 3,300,000 Tuần
Footer Sticky banner 960x50 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 11,000,000 Tuần
             

Trang Siêu thị
 
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
Footer banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 1,500,000 Tuần
Center banner
(trang chi tiết)
400x40 px 1 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
             

Trang Tin tức
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,200,000 Tuần
Media banner 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,750,000 Tuần
             

Trang Dự án
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 4,400,000 Tuần
Media banner 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 5,500,000 Tuần
Footer banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 1,500,000 Tuần
             

Trang Doanh nghiệp
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,200,000 Tuần
Footer banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 1,500,000 Tuần
             

Trang Nhà đẹp
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,200,000 Tuần
Media banner 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,750,000 Tuần
             

Trang Khám phá
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Top banner 960x90 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,200,000 Tuần
Media banner 300x250 px 3 <100 Kb Jpg, Gif, HTML5 2,750,000 Tuần
             
             

Chi tiết vui lòng liên hệ số (028) 3911 5304 hoặc hotline 0909 480 599 để được tư vấn thêm.