Làm việc tại DiaOcOnline
Yếu tố chính trong thành công của DiaOcOnline chính là đội ngũ nhân sự với gần 60 thành viên thuộc 9 phòng ban, hợp tác và gắn kết theo một quy trình chặt chẽ. Điều này được thể hiện rất cụ thể trong "Giá Trị Cốt Lõi" của công ty.

Tại DiaOcOnline, chúng tôi luôn quý trọng, công nhận và đền đáp xứng đáng những đóng góp của nhân viên, khuyến khích nhân viên ngày càng nâng cao giá trị và hiệu quả trong công việc của mình, hướng tới mục tiêu đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng. Công ty luôn tạo mọi điều kiện để tất cả nhân viên có thể liên tục phát triển năng lực, chuyên môn và tinh thần làm việc nhóm, để đảm bảo đội ngũ nhân viên luôn năng động, có khả năng làm việc độc lập, hiệu quả, sẵn sàng thích ứng trong môi trường làm việc áp lực cao.