Thông số năng lực
Lượt truy cập (Visits) 60,100 lượt người xem/ ngày
Số trang được xem (Pageviews) 253,140 pageviews/ ngày
Thời gian mỗi lượt xem (Time/Visit) 3:45 phút / lần truy cập
Trung bình mỗi lượt xem (Pages/Visit) 3.65 trang / lần truy cập
Tổng số thành viên đăng ký (Members) 193,716 thành viên
Cơ sở dữ liệu về tài sản (Property Database) >1,319,621 tài sản
Tài sản hiện đang giao dịch (Property Listing) >62,381 tài sản đang giao dịch
Dữ liệu dự án (Project) 1,903 dự án
Dữ liệu doanh nghiệp (Business Yellow Page) 1,436 doanh nghiệp
Và hơn 1,600 tài sản mới được đưa lên sàn giao dịch mỗi ngày.
   
* (Thông số cập nhật đến tháng 01 năm 2017)
Tải hồ sơ năng lực Tiếng Việt
Tải hồ sơ năng lực Tiếng Anh