Logo Doanh nghiệp
Logo là hình ảnh đại diện giúp khách hàng nhận biết tốt hơn về doanh nghiệp, sản phẩm. Trong thời đại thông tin tràn ngập khắp nơi, việc khách hàng nhớ đến hình ảnh doanh nghiệp một cách ngắn gọn, dễ dàng rất quan trọng. Tiếp cận khách hàng đúng mục tiêu sẽ có ý nghĩa hơn quảng bá rộng rãi nhưng không đúng mục tiêu.

Logo doanh nghiệp trên trang DiaOcOnline.vn giúp doanh nghiệp tiếp cận nhóm người truy cập có nhu cầu về bất động sản, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất… Logo còn liên kết với danh bạ doanh nghiệp - giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm - giúp tăng cường hiệu quả nhận biết và tương tác.