Danh bạ doanh nghiệp
Như một văn phòng online, Danh bạ doanh nghiệp cho phép người truy cập tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và tương tác trực tiếp để được tư vấn hỗ trợ từ doanh nghiệp. Đặt một danh bạ doanh nghiệp trên DiaOcOnline giúp doanh nghiệp:

Giới thiệu tổng quan về đơn vị mình,
Dẫn các tin tức, bài viết về doanh nghiệp
Chỉ dẫn để khách hàng liên hệ
Đăng tải các nội dung quảng bá sản phẩm, dịch vụ một cách sinh động
Hỗ trợ, tư vấn khách hàng ngay khi họ có nhu cầu thông qua công cụ Yahoo, Skype được tích hợp

Hệ thống thông tin trên DiaOcOnline phân loại thông tin tốt hơn, để người dùng Internet tiếp cận thông tin tốt hơn thông qua các công cụ tìm kiếm trên Internet như Google, Yahoo search…