Dự án tiêu điểm
Các dự án lớn trong lĩnh vực địa ốc luôn có yêu cầu được thể hiện thông tin khác biệt để đáp ứng nhu cầu người xem, đồng thời thể hiện tối đa các tính năng cao cấp của dự án.

Dịch vụ "Dự án" tiêu điểm trên DiaOcOnline, tạo ra một môi trường truyền thông trực tuyến với các tính năng tiên tiến của Truyền thông đa phương tiện (Multimedia) kết hợp với công nghệ web để hỗ trợ các doanh nghiệp trình diễn thông tin dự án mình một cách hiệu quả và khác biệt.