Gói điểm dool
Đối với các khách hàng chưa quen thuộc với việc sử dụng máy vi tính nhưng có nhu cầu về giao dịch tài sản cá nhân, DiaOcOnline có đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện quảng cáo. Các nhân viên DiaOcOnline sẽ đến tận nơi tư vấn, lấy thông tin, chụp hình và giúp khách hàng thể hiện thông tin quảng cáo trên Siêu thị địa ốc.
  • Gói điểm dool
  • Tài sản được thể hiện với tiêu đề màu đen
  • Hình chụp: 10 hình
  • Thời gian hiển thị: 2 tháng
  • Lưu ý: chỉ áp dụng trên trang Siêu Thị Địa ốc
60 Điểm DOOL - Giá: 800,000 VND/1 tháng
100 Điểm DOOL - Giá: 1,200,000 VND/2 tháng
200 Điểm DOOL - Giá: 2,200,000 VND/3 tháng