Bảng giá thiết kế
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Thiết kế banner (Gif)       Gif 900,000 Banner
Thiết kế banner (HTML5)       HTML5 1,700,000 Banner
Thiết kế trang HTML         1,400,000 Trang
             

* Giá trên đã gồm VAT