Bảng giá LOGO
Vị trí Kích thước Chia sẻ Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị
Trang chủ 75x75 px 3 <50 Kb Jpg,Gif 3,300,000 Tháng
Doanh nghiệp 75x75 px 3 <50 Kb Jpg,Gif 550,000 Tháng
Siêu thị địa ốc 75x75 px 3 <50 Kb Jpg,Gif 2,200,000 Tháng
Chi tiết 75x75 px 3 <50 Kb Jpg,Gif 1,100,000 Tháng