Bảng giá email marketing
Vị trí Kích thước Dung lượng Định dạng Giá (VNĐ) Đơn vị Ghi chú
Top banner 600x190 px <100 Kb Jpg,Gif 8,800,000 Kỳ Xem hình minh họa
Center banner 580x120 px <100 Kb Jpg,Gif 6,600,000 Kỳ
Logo 75x75 px <50 Kb Jpg,Gif 1,100,000 Kỳ
Bài PR   Jpg,Gif 5,500,000 Kỳ
Dự án nổi bật     Jpg,Gif 4,400,000 Kỳ
Tin rao     Jpg,Gif 550,000 Kỳ
Bản tin riêng biệt     Jpg,Gif 150-500 (chưa VAT) Địa chỉ Email Theo danh sách thành viên của DN/DiaOcOnline
HTML   <2 Mb Jpg,Gif 800,000 Trang Xem hình minh họa